32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

W naszej Poradni istnieje możliwość wykonania badań: USG przezczaszkowego oraz bioderek (w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w/w badania nie są refundowane przez NFZ) dla najmłodszych pacjentów.
Wykonuje je dr n. med. Małgorzata Fiala-Knap w poniedziałki, w godz. 15:00-17:00
Informacje i zapisy w rejestracji, tel.32 205 93 01 lub 32 200 01 30