32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Jego celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych czyli tych,u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

Niepełnosprawność jest problemem współczesnego świata. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności stanowią schorzenia narządów ruchu, układu krążenia i schorzenia neurologiczne a także psychiczne.

Osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i opiekunom życzymy siły i wytrwałości w pokonywaniu codziennych przeciwności.
Życzymy również, aby na drodze ku samodzielności nie opuszczało Państwa przekonanie, że niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w dążeniu do realizacji pasji i marzeń.