32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

Czas biegnie szybko. Nadszedł  kolejny Nowy 2019 Rok. Życzymy Państwu aby był to dobry rok, w którym nie zabraknie zdrowia, przyjaźni i miłości, wzajemnej życzliwości i szacunku, dystansu do samego siebie, spełnienia prywatnych planów i zawodowych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.
DO SIEGO ROKU!!!