32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

Drodzy Pacjenci!
W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i coraz większą ilością zachorowań – przypominamy o zasadach obowiązujących w czasie pandemii.
W każdej sprawie możesz skontaktować się telefonicznie z lekarzem lub pielęgniarką, którzy podczas wywiadu ocenią, czy konieczne jest zgłoszenie się w poradni celem zbadania przez lekarza lub przeprowadzenia procedury diagnostycznej ( np. EKG). W takiej sytuacji pacjent umawiany jest na konkretną godzinę, tak ,żeby, w miarę możliwości, nie spotkał się w poradni z innymi pacjentami. Przed wejściem do poradni pacjent ma mierzoną temperaturę i proszony jest o zdezynfekowanie rąk płynem odkażającym umieszczonym na stoliku przy wejściu. Proszony jest także o założenie maseczki na twarz (przypominamy, że od 16.04.2020 0bowiązkowe jest noszenie maseczki w miejscach publicznych).
W pozostałych przypadkach pacjent otrzymuje poradę i/lub receptę/L4 podczas rozmowy telefonicznej. Możliwość wykupienia recepty zapewnia PESEL oraz czterocyfrowy kod, który podawany jest pacjentowi podczas rozmowy. W przypadku konieczności wystawienia recepty na leki stale stosowane rejestracja poradni podaje kod do wcześniej zamówionej recepty.
Powyższe zasady obowiązują do odwołania.
Prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego: informacje dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus
Szczególną uwagę poświęćmy Seniorom, którzy są grupą najbardziej narażoną na zachorowanie i ciężki przebieg choroby.
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii wystosowało apel do osób starszych i ich opiekunów, którego treść zamieszczamy poniżej:

„ Ogromnym sukcesem cywilizacyjnym ostatnich lat w Polsce było wydłużanie się życia Polaków. Co 6 szósta osoba w naszym kraju wkroczyła w wiek senioralny a przeszło 2,5 miliona osób osiągnęło 75 rok życia. Niestety, rozwijająca się na świecie epidemia SARS-COV2 sprawia, że życie seniorów jest szczególnie zagrożone. Osoby starsze są narażone na powikłania infekcji i dlatego jej uniknięcie ma najważniejsze znaczenie profilaktyczne dla osób w podeszłym wieku, z licznymi chorobami, niepełnosprawnością oraz obniżoną odpornością. Narażone są wszystkie osoby starsze nawet te czujące się obecnie zupełnie dobrze!
Kierujemy do osób starszych gorący apel, aby w okresie pandemii:
• poddać się samoizolacji i nie wychodzić z domów lub mieszkań do czasu ustania zagrożenia epidemicznego,
• w przypadku koniecznych kontaktów z innymi osobami zachowywać odległość co najmniej 2 metrów od rozmówcy,
• unikać kontaktów z osobami wykazującymi cechy przeziębienia,
• w przypadku objawów infekcji jak katar, kaszel, gorączka lub duszność skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym lub innym lekarzem na stałe opiekującym się,
• starać się utrzymać sprawność w domu poprzez częste spacery po mieszkaniu oraz ćwiczenia gimnastyczne,
• utrzymywać częsty kontakt z najbliższymi drogą telefoniczną.

Rodzinom i opiekunom rekomendujemy:
• codzienny kontakt telefoniczny lub internetowy z osobami starszymi,
• w przypadku wizyt – skracanie czasu wizyt, unikanie kontaktu bezpośredniego z utrzymaniem odległości około 2 metrów (jeśli to możliwe), stosowanie masek na usta i nos w trakcie wizyty, rezygnację z odwiedzin w przypadku obecności cech infekcji,
• szczególnie zwracanie uwagi na stan zdrowia podopiecznych i weryfikację regularnego stosowania leków przez osoby starsze,
• pomocy w innych sprawach, które muszą zostać załatwiane poza domem.

Sąsiadów namawiamy do pomocy osobom starszym, zwłaszcza samotnym, którzy nie mają bliskiej rodziny w zakresie zakupów lub przygotowania posiłków.
Zachęcamy lekarzy i pielęgniarki do ułatwiania seniorom dostępu to konsultacji telefonicznych oraz empatii i cierpliwości przy ich realizacji.
Prosimy psychologów, farmaceutów i pracowników socjalnych, do udzielania wsparcia w ramach własnych możliwości.
Dr hab. med. Tomasz Tomasik, Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Prof. UJ Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki Prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii”

WSZYSTKIM NASZYM PACJENTOM I ICH RODZINOM ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA!