32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

Pragniemy poinformować, iż punkt pobrań w naszej Poradni po przerwie wakacyjnej jest już czynny.
Materiał do badań można oddać w poniedziałek,środę i piątek w godz. 7:30 – 9:30

ZAPRASZAMY