32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

W związku z bezpłatną akcją szczepień przeciwko grypie prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia w sezonie 2021/2022 dla określonych grup zawodowych i seniorów (osoby urodzone nie później niż w 1946 r.) oraz pensjonariuszy DPS-ów, od poniedziałku 27 września będziemy przyjmować zgłoszenia chętnych, a szczepienia rozpoczniemy w momencie dostępności szczepionek.
Na szczepienie należy się stawić zdrowym – bez objawów infekcji i gorączki.
Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz w zakładce GRYPA Informacje.
Chęć zaszczepienia można zgłosić telefonicznie pod numerami telefonów: 32 205 93 01, 32 200 01 30 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rejestracja@profamilia.katowice.pl
Preferujemy zapisy poprzez e-mail.
Szczegóły dotyczące grup uprawnionych do bezpłatnego szczepienia można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia – https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-bezplatna-akcja-szczepien-przeciw-grypie2021