32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

Od 24 listopada osoby po 50 r.ż. mogą zaszczepić się już po 5 miesiącach od przyjęcia II dawki.
Każde szczepienie poprzedza konsultacja i badanie lekarskie, a zapisać można się w rejestracji lub poprzez infolinię.
Przyjęcie III dawki szczepienia wydłuża ważność Unijnego Certyfikatu COVID na okres jednego roku od daty przyjęcia dawki przypominającej.
Zapraszamy