32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

Do pobrania

Jesteś w dobrych rękach!

Pliki

Poniżej zamieszczamy druki dokumentów medycznych wymaganych od Pacjentów oraz druki formularzy wymaganych do innych potrzeb medycznych.

Title
CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH obowiązujący od 01.01.2024 r.
 1 file(s)  97 downloads
7 stycznia 2024 Download
Klauzula informacyjna RODO. Klauzula zgody
 1 file(s)  20 downloads
1 listopada 2022 Download
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 1 file(s)  298 downloads
8 września 2020 Download
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 1 file(s)  172 downloads
8 września 2020 Download
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 1 file(s)  129 downloads
8 września 2020 Download
Upoważnienie do uzyskania informacji, dokumentacji medycznej, odbioru recept i skierowań
 1 file(s)  216 downloads
25 sierpnia 2020 Download
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
 1 file(s)  139 downloads
14 czerwca 2020 Download
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.
 1 file(s)  49 downloads
9 lutego 2020 Download

Zasady udostępniania dokumentacji:

O udostępnianiu dokumentacji medycznej dowiecie się Państwo w rozdziale 7 ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.

Od 4 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO) pierwsza kopia dokumentacji medycznej za dany okres jest bezpłatna.

Aby uzyskać kopię dokumentacji medycznej należy złożyć w rejestracji poradni odpowiedni wniosek.
Wyjątek stanowi kopia wyników badań laboratoryjnych: pierwszą bezpłatną kopię można odebrać w laboratorium LAB TEST ul. Bażantów 47.
W poradni istnieje możliwość odpłatnego wydruku kopii wyników badań.

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej jest zależna od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Obecnie cena za 1 stronę wydruku kopii dokumentacji medycznej w poradni PRO FAMILIA ALTERA wynosi 45 gr.

Nasza siedziba

ul. Łętowskiego 16A
40-648 Katowice – Piotrowice
32 205-93-01, 32 200-01-30

Godziny pracy

Pracujemy 5 dni w tygodniu,
od poniedziałku do piątku, w godzinach:
8:00 – 18:00

Dni wolne

W dniach wolnych oraz w nocy dyżur medyczny pełnią Okręgowy Szpital Kolejowy oraz Szpital Murcki w Katowicach