32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

Nasze przychodnie

Posiadamy wiele specjalistycznych poradni

Poradnie i Gabinety

Internistyczna

Choroby wewnętrzne

Pediatryczna

Choroby dzieci

Diabetologiczna

Cukrzyca

Dietetyczna

Porady żywieniowe

Dermatologiczna

Choroby skóry

Chirurgiczna

Zabiegi i operacje

Ortopedyczna

Schorzenia narządu ruchu

Neurologiczna

Choroby układu nerwowego

Kardiologiczna

Choroby serca

Ginekologiczna

Poradnia dla kobiet

Stomatologiczna

Pomoc dentystyczna

Reumatologiczna

Schorzenia narządu ruchu

Programy profilaktyczne

Pomoc w rzuceniu nałogu

Gabinet zabiegowy

badania i iniekcje

Gabinet położnej

Opieka nad ciężarą i dzieckiem

Pracownia USG

Badania

Gabinet masażu

Masaże lecznicze

Internistyczna

Poradnia czynna codziennie w godzinach: 8:00 – 18:00Pacjenci przyjmowani są przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych:

lek. med. Danuta Wrońska

Ukończyła Śląska Akademię Medyczną w 1993 roku. W roku 1997 uzyskała tytuł specjalisty I stopnia, a w 2001 tytuł specjalisty II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, regularnie uczestniczy w sympozjach i szkoleniach, stale poszerzając swoją wiedzę i kwalifikacje. Posiada uprawnienia do prowadzenia programu profilaktyki chorób odtytoniowych. Wykonuje badania USG. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i Kardiologicznego.

lek. med. Anna Borowik

W 2003 r. ukończyła Śląską Akademię Medyczną – Wydział Lekarski w Katowicach. Od 2005-2012 pracowała jako młodszy, a następnie starszy asystent w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach. W 2012 r. uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Głównym obszarem zainteresowań zawodowych pozostają choroby autoimmunologiczne i reumatologiczne.

lek. med. Katarzyna Maszczyk

W 1994 roku ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. Od 1998 posiada specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej. W 1996 ukończyła kurs z zakresu Medycyny Rodzinnej i Promocji Zdrowia na Uniwersytecie w Galway, w Irlandii.

Pediatryczna

Poradnia czynna codziennie w godzinach: 8:00 – 18:00Pacjenci przyjmowani są przez lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii:

lek. med. Anna Lubelska

Specjalista chorób dzieci. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Początkowo odbywała staże specjalistyczne w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a następnie w Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii GCZD w Katowicach, gdzie uzyskała tytuł specjalisty. Na co dzień zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem schorzeń wieku dziecięcego. Stale podnosi kwalifikacje uczestnicząc w licznych zjazdach, konferencjach i spotkaniach Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

dr n. med. Małgorzata Fiala- Knap

 

Specjalistka w zakresie neonatologii i pediatrii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Początkowo odbywała staże specjalistyczne w Klinice Neonatologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach, a następnie staże do specjalizacji z pediatrii w Szpitalu Klinicznym w Zabrzu. Przez kilka lat nauczyciel akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie neonatologii. Na co dzień pracuje na odcinku intensywnej terapii noworodka Oddziału Neonatologii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Stale podnosi kwalifikacje uczestnicząc w licznych zjazdach i konferencjach. Wykonuje badanie ultrasonograficzne przezciemieniowe główki, jamy brzusznej i stawów biodrowych u najmniejszych pacjentów.

dr n. med. Ewa Kusz
lek. med. Grażyna Kocjan-Solarczyk

Diabetologiczna

Pacjenci przyjmowani są przez lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii:

lek. med. Jadwiga Tomsia-Goncerz
Specjalista diabetolog. Po ukończeniu w 1997 roku Śląskiej Akademii Medycznej pracowała w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Dąbrowie Górniczej, następnie w Oddziale Chorób Zakaźnych w Olkuszu i Poradni POZ w Mysłowicach. Tytuł specjalisty II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych uzyskała w 2008 roku, tytuł specjalisty diabetologa w 2013 roku.

Dietetyczna

Pacjenci przyjmowani są przez specjalistę w dziedzinie dietetyki:

Ewa Gonia

Absolwentka Wydziału Dietetyki w Wyższej Szkole Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu. Wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Szkoleniowiec i promotor zdrowego odżywiania.Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas licznych zajęć praktycznych w poradniach żywieniowych, prowadząc warsztaty żywieniowe, pracując jako dietetyk na portalach internetowych o tematyce żywieniowej, jak również prowadząc własny gabinet dietetyczny. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Odbyte szkolenia:

 • Alergie i nietolerancje pokarmowe – zdrowe jelito.
 • Dietetyka kliniczna – najnowsze doniesienia na temat chorób cywilizacyjnych i autoimmunologicznych.
 • Nowatorskie metody leczenia nadwagi i otyłości.
 • Żywienie dzieci zdrowych i chorych – nadwaga, diety w chorobach, podnoszenie odporności, suplementacja.
 • Najlepsze algorytmy dietetyczne w chorobach cywilizacyjnych i autoimmunologicznych.
 • Żywienie w chorobach tarczycy.
 • Mity i kontrowersje – co tak naprawdę jest w żywności i jak wpływa to na organizm człowieka.
 • Zaburzenia psychozależne w gabinecie dietetycznym.

Dermatologiczna

Pacjenci przyjmowani są przez lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii:

Chirurgiczna

Pacjenci przyjmowani są przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii:

lek med. Tomasz Grabowski
lek. med. Marcin Wilk
Specjalista chirurgii ogólnej. Po ukończeniu Śląskiej Akademii Medycznej w 1994 r. odbył staż, a następnie pracował na Oddziale Chirurgii Ogólnej w Szpitalu im. L. Rydygiera w Katowicach-Bogucicach. Równolegle z pracą na oddziale współpracował z Poradnią chirurgiczną oraz z Poradnią Chorób Sutka. W roku 1998 uzyskał specjalizację I stopnia, a w 2005 r. II stopnia z chirurgii ogólnej. Obecnie pracuje w Poradni Chirurgicznej oraz w Poradni Chorób Sutka, współpracuje także z oddziałami chirurgii krótkoterminowej.

Ortopedyczna

Pacjenci przyjmowani są przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii:

lek. med. Miroslaw Żołądź
Specjalista ortopeda – traumatolog.

Neurologiczna

Pacjenci przyjmowani są przez lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii:

lek. med. Leszek Lubos
Specjalista neurolog.

Kardiologiczna

Pacjenci przyjmowani są przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii:

lek. med. Leszek D. Stachaczyk
Specjalista kardiolog.

Ginekologiczna

Pacjenci przyjmowani są przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii:

lek. med. Barbara Karcińska-Pośpiech
Specjalista ginekolog – położnik. Śląską Akademię Medyczną na Wydziale Lekarskim ukończyła w 1982 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę jaki pracownik naukowy na Katedrze i Klinice Anestezjologii i Instytucie Terapii Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie uzyskała specjalizację z anestezjologii. Od 1987 roku pracowała w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Tytuł specjalisty z ginekologii i położnictwa otrzymała w 1994 roku. W 2009 roku otrzymała rejestrację w Irlandzkiej Izbie Lekarskiej i tam też prowadzi praktykę ginekologiczną.

Stomatologiczna

W tej praktyce stawia się na bardzo dobrej jakości materiały stomatologiczne oraz pomocny i bezpieczny sprzęt medyczny co pozwala zapewnić pacjentom opiekę na wysokim europejskim poziomie.

Na pierwszej wizycie po przeprowadzeniu badania pacjenta zostanie przedstawiony plan leczenia, ilość wizyt oraz zostaną omówione przewidywane koszty leczenia.

Zakres usług stomatologicznych

 • leczenie zachowawcze (odbudowa zębów materiałem światłoutwardzanym)
 • leczenie endodontyczne (kanałowe)
 • uzupełnienie protetyczne (korony całoceramiczne, korony i mosty porcelanowe na metalu, protezy)
 • zabiegi chirurgiczne
 • profilaktyka
 • ortodoncja
 • wybielanie zębów.

Certyfikaty

  • estetyczna odbudowa bezpośrednia – teoria i praktyka
  • zastosowanie włókien syntetycznych w stomatologii estetycznej
  • kompozytowa alternatywa estetyki porcelanowej
  • repetytorium – przygotowanie endodontyczne do odbudowy na wkładach i włóknach
  • najnowszej generacji kompozytowe i glasjonomerowe materiały stomatologiczne
  • periodontologia praktyczna – algorytmy leczenia
  • magnetyczne systemy retencyjne
  • perioprotetyka na włóknach syntetycznych
  • nowoczesna endodoncja
  • magnetic dentistry
  • mosty i wkłady na włóknach syntetycznych
  • maszynowe opracowanie kanałów korzeniowych kurs warsztatowy
  • 7 grzechów głównych endodoncji
  • praktyczna diagnostyka radiologiczna
  • komputerowo wspierany system ceramiki bezmetalowej do wykonywania koron, mostów w odcinku przednim i bocznym, jak również do wykonywania koron teleskopowych w teorii i praktyce
  • mosty adhezyjne na włóknach, metody pośrednie i bezpośrednie
  • znieczulenia i periodontologia w praktyce
  • endodoncja w praktyce
  • protetyka w praktyce
  • postępy w chirurgii

periodontologicznej

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne z zastosowań metody chemo-mechanicznego leczenia próchnicy systemem Carisolv.

 

lek. med i lek stom. Joanna Żuchowska
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.W codziennej praktyce służy Państwu nabytą wiedzą i doświadczeniem.

Reumatologiczna

Pacjenci przyjmowani są przez lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii:

lek. med. Ewa Maśluch
Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog.
Pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach jako starszy asystent.
Reumatologią zajmuje się od 6 lat.

Programy profilaktyczne

„CHUK” - program kardiologiczny

Program obejmuje osoby:

 • będące w wieku od 35 do 65 roku życia,
 • są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wiek,)
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia,
 • które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK, także u innych świadczeniodawców (kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat).

Celem programu jest:

 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,
 • promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza  lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej do których ubezpieczony jest zadeklarowany. Lekarz lub pielęgniarka przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia.

lek. med. Danuta Wrońska
Specjalista chorób wewnętrznych. Ukończyła Śląska Akademię Medyczną w 1993 roku. W roku 1997 uzyskała tytuł specjalisty I stopnia, a w 2001 tytuł specjalisty II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, regularnie uczestniczy w sympozjach i szkoleniach, stale poszerzając swoją wiedzę i kwalifikacje. Posiada uprawnienia do prowadzenia programu profilaktyki chorób odtytoniowych. Wykonuje badania USG. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i Kardiologicznego.

Poradnia leczenia bólu i akupunktury

Poradnia czynna w środy w godzinach: 13:00 – 17:00

Dr n. med. Dorota Klima, specjalista w zakresie Anestezjologii i intensywnej terapii, od wielu lat prowadzi gabinet lekarski.
Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego z wykorzystaniem akupunktury i mikroakupunktury ucha.
W oparciu o aktualna wiedzę naukową z zakresu mikroflory jelit i jej wpływu na organizm stosuje celowaną probiotykoterapię , która w połączeniu z mikroodżywianiem daje wsparcie układu immunologicznego w leczeniu chorób przewlekłych w tym i bólu .
W swojej praktyce stosuje indywidualne podejście do pacjenta.
Swoją wiedzę zdobywała podczas wielu szkoleń, kursów i konferencji :
Ukończyła kurs akupunktury Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. Profesora Garnuszewskiego w Warszawie, Antyhomotoksykologiczne Terapie Schorzeń Układu Pokarmowego, The International Society of Homotoxicology, Baden-Baden, Niemcy; Anti-Homotoxic Therapy Concepts, Baden- Baden, Niemcy.
Prowadzi wykłady edukacyjne z zakresu leczenia bólu oraz wzmacniania odporności (mikroodżywianie i probiotyki).

Stosowane terapie:
Akupunktura – wykorzystanie właściwości punktów akupunkturowych przez ich nakłucie , co daje poprawę funkcjonowania organizmu poprzez działanie przeciwzapalne , przeciw bólowe , rozluźniające oraz regulujące na wszystkich poziomach. Stosowana wleczeniu bólu ostrego i przewlekłego: stawów , mięśni , ścięgien i powięzi ( np. rwa kulszowa , bóle kręgosłupa , bóle barku, łokci, nadgarstka , kolan i In., neuralgie , zwyrodnienia stawów ). Połączenie akupunktury z terapią kolagenową wspomaga leczenie bólu, regenerację tkanek oraz poprawia zakres ruchu w stawach.
Akupunktura ucha – uzupełnienie akupunktury lub samodzielnie stosowana metoda przynosząca dobre efekty w zmniejszeniu negatywnych skutków przewlekłego stresu tj.: zmęczenie , wzmożone napięcie mięśniowe, zaburzenia snu , stany lękowe , problemy z koncentracją , zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (IBS).

Wzmacnianie odporności (mikroodżywianie ) – poprawa funkcjonowania organizmu na poziomie komórki poprzez dostarczanie niezbędnych mikroskładników odżywczych ( witaminy , oligoelementy). Wsparcie układu immunologicznego w leczeniu :
• Nawracających infekcji wirusowych , bakteryjnych lub grzybiczych (opryszczka , trądzik, kandydoza),
• Przewlekłych schorzeń układu oddechowego (zapalenie zatok),
• W leczeniu zaburzeń czynnościowych układu pokarmowego ( wzdęcia , biegunki , zaparcia).

dr n. med. Dorota Klima

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

Zapraszamy Państwa do naszego gabinetu zabiegowego, w którym wykonujemy:

 • badania spirometryczne
 • EKG
 • pomiar ciśnienia krwi, tętna, poziomu glukozy
 • zlecone przez lekarza iniekcje i opatrunki
 • prowadzimy edukacje zdrowotną, w tym również edukację diabetologiczną (posiadamy certyfikaty “Edukatora w cukrzycy”)
 • szczepienia obowiązkowe i zalecane u dzieci, młodzieży i dorosłych
 • szczepienia profilaktyczne dla osób wyjeżdżających za granicę np: szczepienie przeciwko żółtej febrze z wydaniem Międzynarodowej Książeczki Szczepień.

Oferujemy pacjentom szczepionki najwyższej jakości, gwarantując ich należyte przechowywanie. Przed szczepieniem niezbędna jest konsultacja lekarska, którą również zapewniamy (w przypadku szczepień odpłatnych konsultacja lekarska jest wliczona w cenę szczepienia).

Gwarantujemy profesjonalizm i komfort. Staramy się, aby nasi Pacjenci wychodzili od nas zadowoleni i z poczuciem uzyskanej pomocy. Każdemu Pacjentowi zapewniamy tą samą jakość usług wynikającą z doświadczenia i organizacji naszego zespołu.

Agata Burszta

Licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarka dyplomowana ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego.

Agnieszka Łyszczarek

Licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarka dyplomowana

Elżbieta Mertka

Pielęgniarka dyplomowana.

Anna Dębniak

Pielęgniarka dyplomowana.

położna Ewa Janowska

Gabinet położnej

Gabinet położnej środowiskowej świadczy usługi : poniedziałek, środa, piątek w godzinach: 8:00 – 15:35, wtorek, czwartek w godzinach: 10:25 – 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

W ramach NFZ oferuje

 1. Opieka nad kobietą ciężarną od 21 tygodnia ciąży:
  • pomiar ciśnienia krwii
  • kontrola wagi ciała
  • pomiar poziomu glukozy we krwii
  • słuchanie tętna płodu
  • zajęcia indywidualne z pacjentką jako alternatywna forma szkoły rodzenia
 2. Opieka nad matką i dzieckiem do 6-tego tygodnia po porodzie – pomoc w laktacji
 3. Opieka nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologiczncyh na podstawie skierowania po zakończeniu leczenia szpitalnego.
położna Ewa Janowska

Pracownia USG

Badania wykonują lekarze:

lek. med. Danuta Wrońska
Ukończyła Śląska Akademię Medyczną w 1993 roku. W roku 1997 uzyskała tytuł specjalisty I stopnia, a w 2001 tytuł specjalisty II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, regularnie uczestniczy w sympozjach i szkoleniach, stale poszerzając swoją wiedzę i kwalifikacje. Posiada uprawnienia do prowadzenia programu profilaktyki chorób odtytoniowych. Wykonuje badania USG. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i Kardiologicznego.
lek. med. Barbara Karcińska-Pośpiech
Śląską Akademię Medyczną na Wydziale Lekarskim ukończyła w 1982 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę jaki pracownik naukowy na Katedrze i Klinice Anestezjologii i Instytucie Terapii Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie uzyskała specjalizację z anestezjologii. Od 1987 roku pracowała w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Tytuł specjalisty z ginekologii i położnictwa otrzymała w 1994 roku. W 2009 roku otrzymała rejestrację w Irlandzkiej Izbie Lekarskiej i tam też prowadzi praktykę ginekologiczną.
lek. med. Marcin Wilk
Po ukończeniu Śląskiej Akademii Medycznej w 1994 r. odbył staż, a następnie pracował na Oddziale Chirurgii Ogólnej w Szpitalu im. L. Rydygiera w Katowicach-Bogucicach. Równolegle z pracą na oddziale współpracował z Poradnią Chirurgiczną oraz z Poradnią Chorób Sutka. W roku 1998 uzyskał specjalizację I stopnia, a w 2005 r. II stopnia z chirurgii ogólnej. Obecnie pracuje w Poradni Chirurgicznej oraz w Poradni Chorób Sutka, współpracuje także z oddziałami chirurgii krótkoterminowej.

Gabinet masażu

Gabinet masażu oferuje Państwu masaże klasyczne, lecznicze i relaksacyjne. Celem rezerwacji dogodnego dla Państwa terminu zabiegu zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 607 668 539

Agnieszka Łyszczarek
Dyplomowana masażystka, pielęgniarka.

Nasza siedziba

ul. Łętowskiego 16A
40-648 Katowice – Piotrowice
32 205-93-01, 32 200-01-30

Godziny pracy

Pracujemy 5 dni w tygodniu,
od poniedziałku do piątku, w godzinach:
8:00 – 18:00

Dni wolne

W dniach wolnych oraz w nocy dyżur medyczny pełnią Okręgowy Szpital Kolejowy oraz Szpital Murcki w Katowicach