32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

Barbórka inaczej zwana Dniem Górnika to tradycyjne święto górnicze obchodzone 4 grudnia w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy.
Kojarzy się głównie z Górnym Śląskiem i fedrującymi tam w kopalniach węgla kamiennego, należy jednak zaznaczyć iż jest to święto także górników kopalni węgla brunatnego, geologów i innych osób wykonujących zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych.

W tradycji górniczej Barbórka rozpoczynała się poranną uroczystą mszą w kościele a następnie przemarszem orkiestry górniczej w osiedlach zamieszkanych przez górników oraz pod domami dyrekcji.
Ta ponad stuletnia tradycja jest celebrowana do dzisiaj m. in. w dzielnicy Nikiszowiec.

Z okazji Barbórki organizowane są również spotkania, koncerty, rajdy a także tzw. karczmy piwne podczas których biesiadują przy złocistym napoju i muzyce zarówno czynni zawodowo górnicy jak i osoby związane z górnictwem (emeryci, pracownicy firm współpracujących z kopalniami, naukowcy z wydziałów górniczych wyższych uczelni oraz studenci).

W dniu dzisiejszego święta wszystkim górnikom oraz osobom wykonującym zawód związany z górnictwem życzymy zdrowia, wytrwałości w tym trudnym i niebezpiecznym zawodzie oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym.