32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Zdrowia.
Obchodzone corocznie 7 kwietnia święto zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), by uczcić rocznicę jej powstania (7 kwietnia 1948 r.).

W tym obchody Światowego Dnia Zdrowia są organizowane pod hasłem „Moje zdrowie, moje prawo”.

Zdrowie jako prawo człowieka zostało uznane w Konstytucji WHO (1948), Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948) oraz wielu międzynarodowych i regionalnych traktatach dotyczących praw człowieka.
Zdrowie to nie tylko stan braku choroby, to także harmonijne i zbalansowane funkcjonowanie w każdej sferze życia.
Każdy człowiek ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, godnych warunków pracy i środowiska.

Wszystkie państwa członkowskie WHO, w tym Polska, która należy do organizacji od początku jej powstania, ratyfikowały co najmniej jeden traktat uznający prawo do najwyższego osiągalnego standardu zdrowia fizycznego i psychicznego.
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia mają za zadanie skupiać uwagę na dostępie do usług medycznych, programów profilaktycznych, ale także do odgórnych działań podejmowanych w celu ochrony zdrowia człowieka.
Podkreślić należy, iż oprócz wszelkich zabezpieczeń prawnych to od każdego z nas zależy nasze zdrowie.
Właściwe odżywianie, aktywny styl życia, odpoczynek to bardzo ważne czynniki aby zachować dobre zdrowie.

Niezależnie od pory roku, wieku czy płci, wszystkim życzymy dobrego zdrowia!