32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

Obchodzony corocznie 11 lutego, Światowy Dzień Chorego to chrześcijańskie święto ustanowione przez papieża Jana Pawła II w 75 rocznicę objawień Fatimskich.

Celem święta jest zwrócenie uwagi na problemy zarówno ludzi chorych i cierpiących, jak i opiekujących się nimi poprzez uwrażliwienie społeczeństw oraz instytucji na konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki i pomaganie w cierpieniu nie tylko w wymiarze fizycznym ale również w duchowym.

W tym dniu przede wszystkim łączymy się z chorymi i cierpiącymi, jednak nie zapominamy także o wszystkich wspierających i biorących udział w leczeniu i opiece – lekarzach, pielęgniarkach, terapeutach, opiekunach a także wolontariuszach dzięki którym chorzy nie czują się samotni i opuszczeni.

Z okazji Światowego Dnia Chorego wszystkim chorym i cierpiącym życzymy wytrwałości w znoszeniu trudów dnia codziennego, cierpliwości w pokonywaniu choroby oraz wewnętrznej pogody ducha.
Życzymy Państwu jak najszybszego powrotu do zdrowia, optymizmu i niegasnącej nadziei na lepsze jutro, a także zrozumienia, wsparcia, troski i opieki ze strony najbliższych.