32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

PRO FAMILIA ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w okresie od 1 września 2023r. do 30 listopada 2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

nr RPSL.08.03.02-24-0018/23 pn. „W trosce o pracownika.”

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 15 pracowników (15K) w tym 6 os. w wieku 50 plus (6K) (Wnioskodawca obecnie nie zatrudnia mężczyzn) “Pro Familia” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Realizacja projektu w okresie od 1.09.2023 do 30.11.2023 r. umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy. Ponadto celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.
Planowane efekty:
Poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej. Doposażenie stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy.
Wartość projektu: 129 800,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 110 330,00 zł.

projekt UE RPSL.08.03.02-24-0018/23