32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

I już go mamy. Nowy, 2024 Rok.
Życzymy Państwu aby był to dobry rok – pełen pozytywnych zdarzeń, spełniania się planów i marzeń, pełen powodów do radości i uśmiechu, pełen optymizmu i jedności.
Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Do Siego Roku!